Col·laboradors
7a edició de la CURSA de les GAVARRES d'ASTRID21: